Sử dụng cookie

Trang này nói về Cookies được xử dụng như thế nào trên diễn đàn TechSHARE. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng diễn đàn TechSHARE, bạn phải đồng ý yêu cầu sử dụng Cookies của chúng tôi.

Cookies là gì ?

Cookies là các tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn thông qua các trình duyệt web bạn sử dụng (chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox) theo yêu cầu của một trang web mà bạn đang xem.

Cookies có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một thời gian ngắn (chẳng hạn chỉ lưu tạm khi trình duyệt của bạn đang mở) hoặc trong một thời gian dài, thậm chí nhiều năm. Nếu cookies không được bật trên trình duyệt của bạn, có thể bạn sẽ KHÔNG đăng nhập được vào diễn đàn TechSHARE.

Chúng tôi sử dụng Cookie để làm gì ?

Diễn đàn TechSHARE sử dụng Cookie cho các mục đích sau:

  • Đăng ký và duy trì các chính sách ưu đãi cho tài khoản của bạn. Bao gồm việc đảm bảo rằng bạn có thể giữ trạng thái đăng nhập, ngôn ngữ bạn sử dụng, sự xuất hiện của bạn trên diễn đàn.
  • Cho phép chúng tôi xác định cách mọi người đang sử dụng diễn đàn. Từ đó giúp chúng tôi có những thay đổi tốt hơn.
  • Cookies quảng cáo (có thể là bên thứ ba). Nếu diễn đàn TechSHARE hiển thị quảng cáo, cookies có thể được thiết lập bởi các nhà quảng cáo để xác định ai đó đã xem một quảng cáo hoặc những thứ tương tự. Những cookie này có thể được thiết lập bởi các bên thứ ba, trong trường hợp diễn đàn TechSHARE không có khả năng đọc hay viết những cookie.
  • Cookies mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google+ ...). Các cookie này thường sẽ được thiết lập bởi các bên thứ ba độc lập, vì vậy diễn đàn TechSHARE sẽ không có khả năng truy cập chúng.

Hướng dẫn Tắt-Bật Cookies

Việc quản lý và thiết lập các tùy chọn được thực hiện trên các trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Dưới đây là các hướng dẫn trên các trình duyệt

Bạn có thể tham khảo thêm theo đường dẫn dưới đây

Trân trọng.

Diễn đàn TechSHARE